Op Zaterdag 8 Oktober 2016 werd het feest gevierd
van het  30 jarig bestaan van Ons Plekje.
Het was een gezellig feest.
Hieronder een korte foto-reportage van het feest.
De zaal wordt door de vrijwilligers in orde gebracht voor het feest.
De gebakjes worden alvast klaar gezet voor de clienten
Als de zaal is volgelopen, heet de voorzitter de bezoekers een hartelijk welkom en
houdt een korte toespraak over Ons Plekje.

Daarna begint de muziek met leuke nummers van de band "muziek zeeland"

Henk en Christine dansen hier met hun begeleiders

Ook Marc en Stefanie doen mee en maken een dansje.

De muziekgroep deed zijn uiterste best en de zangeres zong als een nachtegaal, erg goed.

Er waren twee schminksters die heel goed werk leverden en gezichten schminkten en ook
 nep-tatou's aanbrachten, ze waren erg goed.

 
 Hier beginnen ze aan een tatou op de arm van martin, het moet een dolfijn worden.

Ronald was prachtig geschminkt en hij was er trots op 

De dolfijn op martin z'n arm begint al vorm te krijgen. 

Mattie poseert hier met een van de vrijwilligers 

En dan is hij klaar, erg mooi 
 
En dan begint men met het blikkengooien en er staan al direct deelnemers in de rij.
 
En ja hoor die is raak en krijgt hij een paar prijsjes

Martin waagt ook een kansje en wint een paar leuke prijsjes. 
 
Robert Jan wilde natuurlijk ook meedoen en won ook prijsjes

Bianca en Ronald, beide prachtig geschminkt, lief he? 

En hier zien we de mensen achter de bar die de hele avond druk in de weer waren 

Stefanie Wanjon wilde ook een Tatou laten aanbrengen 

Ook Linda laat zich beschilderen. 

Er ontstaat spontaan een gezellige polonaiserij. 
 
En er wordt door de vrijwilligers lekkere hapjes uitgedeeld
 

De rij wordt steeds langer en caroline geniet met volle teugen 
 
Ook annelies zingt mee met de muziek

We zien hier dat onze vrijwilliger Jaap rondgaat met lekkere hapjes 
 
Dat ziet er heel lekker uit.
 
Gezellig toch, en Magda geniet volop en heeft het erg naar de zin.
 
 
Martin en Ronald dansen op de maat van de muziek.

Iedereen danst mee 

Jan en Martin gaan hier uit hun dak 
 

Hier dansen o.a. Jan en Miranda op rock en roll-muziek 

Christine was prachtig beschilderd 
 
De beschildering van Marina was wel erg mooi
 

Het was een gezellige avond en de dank gaat uit naar
de feestcommissie die deze avond vorm hebben gegeven,
bestaande uit: de vrijwilligers Ko, Alie , Linda en Sylvia
en alle vrijwilligers die zich de hele avond verdienstelijk hebben gemaakt.