Een foto-reportage van de kerstmaaltijd
op zaterdag 15 december 2018.

Al vanaf 11.00 uur zijn  vrijwilligers in de soos druk bezig
 geweest met het snijden, smeren en beleggen van zo'n 200 broodjes.
 Daarna werd vanaf 14.00 uur de zaal in orde gebracht.
Nadat de zaal was volgestroomd kon men beginnen aan de heerlijke maaltijd.
Na de maaltijd werd de avond muzikaal verzorgd door de band The Lifelovers. 


Martin en Ronald zijn druk bezig met alle tafels te bedekken met papier

Ben is bezig met de slaatjes, tini en alie zijn druk met het dekken van de tafels

Ben wordt geholpen door Tini Jan en Ronald met de slaatjes

Uiteindelijk kwamen ze er zo uit te zien feestelijk toch?

Hier zien we Dymphna, Tini en Martin helpen met het dekken van de tafels

uiteindelijk zien de tafels er zo uit, feestelijk toch?

Dit kreeg iedereen te eten, het zag er heerlijk uit maar het was ook heerlijk!

Het slaatje was ontworpen en gemaakt door ben.
Het ziet er schattig uit en het was ook heerlijk

De zaal stroomde langzaam vol met de deelnemers aan de kerstmaaltijd

Jan was een van die bezoekers en genoot al van te voren.

hier zien we Jolande met haar begeleidster en daarachter zitten HarmJan en Ineke

Ronald begroet Ronald en heeft het over zijn vrije dagen

Jannie is altijd van de partij, zij is een trouwe bezoekster.

Zo ook Robertjan met zijn moeder Jo

Ronald geniet al van te voren en zit naast zijn trouwe vriendin Bianca.
Ze zijn eigenlijk een klein beetje verliefd op elkaar.

Martha en Marja wachten ongeduldig tot de maaltijd begint

De zaal is al aardig volgestroomd

Anita is ook gekomen voor de kerstmaaltijd.

Hier een overzicht van de zaal, bijna iedereen is er

En ja, Natuurlijk is Tamara zoals altijd ook van de partij met haar begeleidster

Deze groep is er ook altijd en Bart is er nu ook bij.

Waar gezelligheid is kan je ook Matty vinden, zo ook hier.

De leden van de Band zijn ook al aanwezig en genieten van de maaltijd

Iedereen laat het zich smaken

En hier zien we Paul de fotograaf die deze foto's heeft gemaakt

Hier wat foto's van al de smakelijk etende deelnemers

Hier zien we Onze vrijwilliger Ko warme hapjes rondbrengen

Na de maaltijd werden de tafels afgeruimd en hier zien we Ben met een doos met de kerstballen die van de tafels zijn afgeruimd.

De band "The Lifelovers"beginnen en stellen zich voor, iedereen luistert aandachtig.

Hier een een foto van de drummer Willem

En dan onze zanger-gitarist, tevens onze geluidstechnicus David

Hier mijn persoontje Jan als Bassist-zanger

Onze sologitarist-zanger  Chrit

Op gezellige muziek werd gedanst

Caroline Moes doet aan rolstoeldansen en dat kan ze goed samen met haar vader.

Hier zien we Tini en Stefanie met haar moeder

hier zien we Sjaak met zijn vriendin Marsha, ze zijn al een tijdje samen.

Marja geniet volop

Dit hier zijn Bram en zijn begeleider Ferry en zij zijn ook vaste bezoekers.

En hier zien we de band The Lifelovers op het toneel.

Tim en Martin zongen mee en hadden veel plezier

Hier genieten Ruben en Miranda tijdens een dansje

Hier speelt de band een kerstliedje met een kerstmuts op

Matty vond het ook heel gezellig

Tamara ging ook uit haar dak en had veel plezierhier de bandleden op hun kerstbest

Stefanie en Marina wagen zich aan een dansje, gezellig hoor

En natuurlijk doet het verliefde stel Ronald en Bianca ook mee
 

RobertJan geniet van een dansje met zijn moeder

In de pauze van de band roept Ben al zijn vrijwilligers die aanwezig zijn bij elkaar.
Hij wil ze bedanken voor hun inzet tijdens het hele jaar waarvoor ze een aardigheid krijgen als waardering.

Allereerst is Ko aan de beurt. Hij bedankt hem voor zijn inzet van het hele jaar.
Daarna is John aan de beurt en wordt bedankt betreffende het onderhoud van de begroeing rond Ons Plekje.

Rowen is een nieuwe vrijwilliger die sinds kort deel uitmaakt van de groep vrijwilligers die het mogelijk maken dat onze doelgroep, mensen met een beperking, zich kan ontspannen en vermaken met allerlei activiteiten.

Sylvia wordt hier bedankt voor haar inzet als vrijwilligster.
Haar moeder Linda is ook vrijwilligster maar was ziek zodat ze afwezig was.

Ik werd ook bedankt voor mijn aandeel als vrijwilliger.

Ad wordt hier ook bedankt voor zijn inzet als vrijwilliger.

Zo ook Alie en Ronald

En natuurlijk ook mijn vrouw Tini voor haar inzet dit jaar.

Toen de band weer ging spelen zong iedereen mee en werd het erg gezellig

Caroline waagt nog maar een dansje met de rolstoel en had het erg naar de zin.

Marina, een trouwe bezoekster van Ons Plekje is hier ook van de partij en genoot volop
samen met haar begeleidster.

Er werd volop gedanst, gezellig hoor.

Annelies genoot ook samen met haar begeleidster

Linda wilde op de foto met haar begeleiding, dan kan en ze had het ook naar de zin.

Caroline geniet hier volop

Martin zingt uit volle borst mee, hij genoot.

Samen met vrijwilliger Ko op de foto, erg vrolijk.

Dymphna dans hier met Ronald en die vond dat geweldig gezellig.

Er werd gedanst en gelachen.

Sander waagt zich ook aan een dansje

En dan is het tijd voor de polonaise, iedereen doet mee.

RobertJan danst graag, hier danst hij met Alie

En hier met Dymphna, ja ja hij danst graag met mooie vrouwen. Dymphna kreeg als dank dan ook een zoen van Robertjan.

Martin heeft ook nog met Sylvia gedanst en je ziet dat ze genieten
 
 
 
 
 
 
Het was een zeer geslaagde avond, iedereen heeft genoten en we kijken al uit naar de volgende kerstmaaltijd.

Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers, in het bijzonder Tini die samen met Ben, Jan en Martin
 200 broodjes hebben gesneden, gesmeerd en belegd en ook de 100 plakken Stol hebben gesmeerd, en alle mensen die zich belangeloos hebben ingespannen om deze avond tot een succesvolle avond te maken, met name The Lifelovers, de fotograaf Paul en niet te vergeten de mensen van de bediening.
Extra complimenten aan Ben Lebon die al de voorbereidende werkzaamheden, inkopen heeft gedaan en voor het maken van 100 salades.