Over het Fonds

Fonds handycapNL wil bereiken dat onze samenleving mensen met een verstandelijke beperking
niet alleen beoordeelt op hun beperking.
Wij steunen de projecten die het mogelijk maken om hun talenten en kwaliteieten te ontwikkelen.
Ook mensen met een verstandelijke beperking willen niets liever dan erbij horen,
naar school gaan, sporten, koken of de trein nemen.
Dagelijkse dingen die voor de meeste mensen als vanzelfsprekend zijn,
maar waar zij hulp en steun van anderen bij nodig hebben.
Het is onze missie hen als volwaardige medeburgers in onze maatschappij mee te laten doen.

Hoe we dat doen?
Met betrokkenheid, inzet en financiƫle steun.
Het Fonds verwerft financiƫle middelen, onder andere door de jaarlijkse nationale collecte.
De verzamelde gelden worden op een transparante en onafhankelijke wijze toegekend
aan projecten en activiteiten voor en door verstandelijk gehandicapten.

De opbrengsten van de jaarlijkse nationale collecte en andere giften en legaten
worden voor de helft regionaal besteed, de andere helft gaat naar landelijke projecten.

Voor meer info zie de site van het Fonds    www.handicap.nl