Fonds handicapNL

logo handycapNL

 

Over het Fonds

Fonds handycapNL wil bereiken dat onze samenleving mensen met een verstandelijke beperking niet alleen beoordeelt op hun beperking.
Wij steunen de projecten die het mogelijk maken om hun talenten en kwaliteieten te ontwikkelen.
Ook mensen met een verstandelijke beperking willen niets liever dan erbij horen, naar school gaan, sporten, koken of de trein nemen.
Dagelijkse dingen die voor de meeste mensen als vanzelfsprekend zijn, maar waar zij hulp en steun van anderen bij nodig hebben.
Het is onze missie hen als volwaardige medeburgers in onze maatschappij mee te laten doen.

Hoe we dat doen?
Met betrokkenheid, inzet en financiële steun.
Het Fonds verwerft financiële middelen, onder andere door de jaarlijkse nationale collecte.
De verzamelde gelden worden op een transparante en onafhankelijke wijze toegekend aan projecten en activiteiten voor en door verstandelijk gehandicapten.

De opbrengsten van de jaarlijkse nationale collecte en andere giften en legaten worden voor de helft regionaal besteed, de andere helft gaat naar landelijke projecten.

Voor meer info zie de site van het Fonds www.handicap.nl